Bảng Giá

Stt Tên sản phẩm Mã sản phẩm Thương hiệu Giá bán (Đã bao gồm VAT) Bảo hành
Bộ lưu điện UPS APC
1 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V (SMC1000I) SMC1000I 7.949.000đ 36 tháng
2 Bộ lưu điện APC Easy UPS SRV2KI-E On-Line, 2000VA/1800W, Tower, 230V SRV2KI-E APC 12.290.000đ --
3 APC Easy UPS SRV1KI-E On-Line, 1000VA/900W, Tower, 230V SRV1KI-E APC 6.990.000đ --
4 Bộ lưu điện APC Smart-UPS SMT750RMI2UC, Line Interactive, 750VA, Rackmount 2U SMT750RMI2UC APC Liên hệ --
5 Bộ lưu điện UPS APC Power-Saving Back-UPS Pro BR550GI, 550VA, LCD BR550GI APC Liên hệ --
6 Bộ lưu điện APC Smart-UPS 750VA, Tower, LCD 230V with SmartConnect Port (SMT750IC) SMT750IC APC Liên hệ 36 tháng
7 Bộ lưu điện APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, 4 universal outlets (BX2200MI-MS) BX2200MI-MS APC 5.790.000đ 36 tháng
8 Bộ lưu điện APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, 4 universal outlets (BX1600MI-MS) BX1600MI-MS APC 4.299.000đ 36 tháng
9 Bộ lưu điện APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, 4 universal & 1 IEC outlets (BX1200MI-MS) BX1200MI-MS APC Liên hệ 36 tháng
10 Bộ lưu điện APC Back-UPS Pro 1600S, 1600VA, 230V, Sinewave, AVR, LCD, 8 IEC outlets (BR1600SI) BR1600SI APC Liên hệ 36 tháng
11 Bộ lưu điện APC Back-UPS Pro 1300VA, 230V, AVR, LCD, 8 IEC outlets (BR1300MI) BR1300MI APC Liên hệ 36 tháng
12 Bộ lưu điện APC Back-UPS Pro 1200S, 1200VA, 230V, Sinewave, AVR, LCD, 8 IEC outlets (BR1200SI) BR1200SI APC Liên hệ 36 tháng
13 Bộ lưu điện APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, 2 universal & 1 IEC outlets (BX750MI-MS) BX750MI-MS APC Liên hệ 36 tháng
14 Bộ lưu điện APC Easy UPS BVX 1200VA, 230V, AVR (BVX1200LI-MS) BVX1200LI-MS APC 2.659.000đ 36 tháng
15 Bộ lưu điện APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR (BVX900LI-MS) BVX900LI-MS APC 1.979.000đ 36 tháng
16 Bộ lưu điện APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, USB (BVX700LUI-MS) BVX700LUI-MS APC 1.229.000đ

1.550.000đ

36 tháng
17 Phụ kiện APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA (SURTRK2) SURTRK2 APC Liên hệ 24 tháng
18 Phụ kiện APC Smart-UPS SRT 19" Rail Kit for Smart-UPS SRT 5/6/8/10kVA (SRTRK2) SRTRK2 APC Liên hệ 24 tháng
19 Phụ kiện APC RACK ATS, 20A/208V, 16A/230V, C20 IN, (8) C13 (1) C19 OUT (AP7723) AP7723 APC Liên hệ 24 tháng
20 Tủ đựng UPS APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black (AR3150) AR3150 APC Liên hệ 24 tháng
21 Tủ đựng UPS APC NetShelter SX 42U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black (AR3100) AR3100 APC Liên hệ 24 tháng
22 Rack PDU,Basic, 1U, 16A,208&230V, (10)C13 & (2)C19 (AP9559) AP9559 APC Liên hệ 24 tháng
23 Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19 (AP7553) AP7553 APC Liên hệ 24 tháng
24 Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565) AP9565 APC Liên hệ 24 tháng
25 Power Cord, C19 to C20, 2.0m (AP9877) AP9877 APC Liên hệ 24 tháng
26 Phụ kiện APC Network Management Card 2 with Environmental Monitoring (AP9631) AP9631 APC Liên hệ 24 tháng
27 Phụ kiện APC Network Management Card 2 (AP9630) AP9630 APC Liên hệ 24 tháng
28 Phụ kiện APC Power Cord, C13 to C14, 2.5m (AP9870) AP9870 APC Liên hệ 24 tháng
29 Phụ kiện APC Surge Module for CAT6 or CAT5/5e Network Line, Replaceable, 1U, use with PRM4 or PRM24 Chassis (PNETR6) PNETR6 APC Liên hệ 24 tháng
30 Phụ kiện APC ProtectNet standalone surge protector for 10/100/1000 Base-T Ethernet lines (PNET1GB) PNET1GB APC Liên hệ 24 tháng
31 Bộ pin RM APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA (SRT96RMBP) SRT96RMBP APC Liên hệ 24 tháng
32 Bộ pin APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA (SRT96BP) SRT96BP APC Liên hệ 24 tháng
33 Bộ pin RM APC Smart-UPS SRT 192V 8 and 10kVA (SRT192RMBP2) SRT192RMBP2 APC Liên hệ 24 tháng
34 Bộ pin APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA (SRT192BP2) SRT192BP2 APC Liên hệ 24 tháng
35 Bộ pin RM APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA (SRT192RMBP) SRT192RMBP APC Liên hệ 24 tháng
36 Bộ pin APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA (SRT192BP) SRT192BP APC Liên hệ 24 tháng
37 Bộ pin RM APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA (SRT72RMBP) SRT72RMBP APC Liên hệ 24 tháng
38 Bộ pin APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA (SRT72BP) SRT72BP APC Liên hệ 24 tháng
39 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line Ext. Runtime SRV 3000VA 230V với bộ pin ngoài (SRV3KIL) SRV3KIL APC Liên hệ 24 tháng
40 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV Ext. Runtime 2000VA 230V với Bộ pin ngoài (SRV2KIL) SRV2KIL APC Liên hệ 24 tháng
41 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV Ext. Runtime 1000VA 230V with Bộ pin ngoài (SRV1KIL) SRV1KIL APC Liên hệ 24 tháng
42 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V với Bộ pin ngoài, với RailKit (SRV10KRILRK) SRV10KRILRK APC Liên hệ 24 tháng
43 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV RM Extended Runtime 10000VA 230V với Bộ pin ngoài (SRV10KRIL) SRV10KRIL APC Liên hệ 24 tháng
44 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV RM 10000VA 230V (SRV10KRI) SRV10KRI APC Liên hệ 24 tháng
45 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV RM 6000 VA 230V with Rail Kit (SRV6KRIRK) SRV6KRIRK APC Liên hệ 24 tháng
46 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS SRV RM 6000VA 230V (SRV6KRI) SRV6KRI APC Liên hệ 24 tháng
47 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS SRV 6000VA 230V (SRV6KI) SRV6KI APC 44.290.000đ 24 tháng
48 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV RM 3000 VA 230V with Rail Kit (SRV3KRIRK) SRV3KRIRK APC Liên hệ 24 tháng
49 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS SRV RM 3000VA 230V (SRV3KRI) SRV3KRI APC Liên hệ 24 tháng
50 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000 VA 230V with Rail Kit (SRV2KRIRK) SRV2KRIRK APC 15.450.000đ 24 tháng
51 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000VA 230V (SRV2KRI) SRV2KRI APC Liên hệ 24 tháng
52 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV RM 1000 VA 230V with Rail Kit (SRV1KRIRK) SRV1KRIRK APC Liên hệ 24 tháng
53 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV RM 1000VA 230V (SRV1KRI) SRV1KRI APC 7.650.000đ 24 tháng
54 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS SRV 10000VA 230V (SRV10KI) SRV10KI APC 54.490.000đ

57.850.000đ

24 tháng
55 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS SRV 3000VA 230V (SRV3KI) SRV3KI APC Liên hệ 24 tháng
56 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS SRV 2000VA 230V (SRV2KI) SRV2KI APC 12.850.000đ 24 tháng
57 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS SRV 1000VA 230V (SRV1KI) SRV1KI APC 6.390.000đ

6.950.000đ

24 tháng
58 Bộ lưu điện UPS APC EASY UPS BV 1000VA, 230V (BV1000I-MS) BV1000I-MS APC 1.950.000đ 24 tháng
59 Bộ pin APC Smart-UPS RT 48V Battery Pack (SURT48XLBP) SURT48XLBP APC Liên hệ 24 tháng
60 Bộ pin UPS APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack (SURT192XLBP) SURT192XLBP APC Liên hệ 24 tháng
61 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V (SRT10KRMXLI) SRT10KRMXLI APC 101.890.000đ 24 tháng
62 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V (SRT10KXLI) SRT10KXLI APC Liên hệ 24 tháng
63 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V (SRT8KRMXLI) SRT8KRMXLI APC Liên hệ 24 tháng
64 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 8000VA 230V (SRT8KXLI) SRT8KXLI APC Liên hệ 24 tháng
65 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V (SRT6KRMXLI) SRT6KRMXLI APC 74.150.000đ 24 tháng
66 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V (SRT6KXLI) SRT6KXLI APC Liên hệ 24 tháng
67 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V (SRT5KRMXLI) SRT5KRMXLI APC 65.590.000đ 24 tháng
68 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V (SRT5KXLI) SRT5KXLI APC 59.690.000đ 24 tháng
69 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS RT 10000VA 230V (SURT10000XLI) SURT10000XLI APC Liên hệ 24 tháng
70 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS RT 6000VA 230V (SURT6000XLI) SURT6000XLI APC Liên hệ 24 tháng
71 Bộ lưu điện APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V Network Card (SRT3000RMXLI-NC) SRT3000RMXLI-NC APC Liên hệ 24 tháng
72 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V (SRT3000RMXLI) SRT3000RMXLI APC 43.890.000đ 24 tháng
73 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V (SRT3000XLI ) SRT3000XLI APC 35.890.000đ 24 tháng
74 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V (SRT2200RMXLI) SRT2200RMXLI APC 32.190.000đ 24 tháng
75 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V (SRT2200XLI) SRT2200XLI APC 27.990.000đ 24 tháng
76 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V (SURT20KRMXLI) SURT20KRMXLI APC Liên hệ 24 tháng
77 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V (SURT15KRMXLI) SURT15KRMXLI APC Liên hệ 24 tháng
78 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V (SURT1000RMXLI) SURT1000RMXLI APC Liên hệ 24 tháng
79 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS RT 1000VA 230V (SURT1000XLI) SURT1000XLI APC 14.850.000đ 24 tháng
80 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower (SUA5000RMI5U) SUA5000RMI5U APC Liên hệ 24 tháng
81 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card (SMX3000RMHV2UNC) SMX3000RMHV2UNC APC Liên hệ 24 tháng
82 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V (SMX3000RMHV2U) SMX3000RMHV2U APC Liên hệ 24 tháng
83 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V with Network Card (SMX1500RMI2UNC) SMX1500RMI2UNC APC Liên hệ 24 tháng
84 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect (SMT3000RMI2UC) SMT3000RMI2UC APC 37.250.000đ 24 tháng
85 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V (SMT3000RMI2U) SMT3000RMI2U APC 32.490.000đ

37.590.000đ

24 tháng
86 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V with SmartConnect (SMT3000IC) SMT3000IC APC 28.490.000đ 24 tháng
87 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V (SMT3000I) SMT3000I APC Liên hệ 24 tháng
88 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect (SMT2200RMI2UC) SMT2200RMI2UC APC 24.990.000đ 24 tháng
89 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V (SMT2200RMI2U) SMT2200RMI2U APC Liên hệ 24 tháng
90 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V with SmartConnect (SMT2200IC) SMT2200IC APC 19.190.000đ 24 tháng
91 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V (SMT2200I) SMT2200I APC Liên hệ 24 tháng
92 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect (SMT1500RMI2UC) SMT1500RMI2UC APC 17.970.000đ 24 tháng
93 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V with SmartConnect (SMT1500IC) SMT1500IC APC Liên hệ 24 tháng
94 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V (SMT1500RMI2U) SMT1500RMI2U APC Liên hệ 24 tháng
95 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V (SMT1500I) SMT1500I APC Liên hệ 24 tháng
96 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect (SMT1000RMI2UC) SMT1000RMI2UC APC 14.850.000đ 24 tháng
97 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V (SMT1000RMI2U) SMT1000RMI2U APC Liên hệ 24 tháng
98 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V with SmartConnect (SMT1000IC) SMT1000IC APC 9.339.000đ

11.700.000đ

24 tháng
99 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V (SMT1000I) SMT1000I APC Liên hệ 24 tháng
100 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 750VA LCD 230V (SMT750I) SMT750I APC Liên hệ 24 tháng
101 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 3000VA Rack mount LCD 230V (SMC3000RMI2U) SMC3000RMI2U APC 25.399.000đ 24 tháng
102 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 3000VA LCD 230V (SMC3000I) SMC3000I APC 20.190.000đ 24 tháng
103 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 230V (SMC2000I-2U) SMC2000I-2U APC 17.390.000đ 24 tháng
104 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V (SMC2000I) SMC2000I APC 15.460.000đ 24 tháng
105 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect (SMC1500I-2UC) SMC1500I-2UC APC 11.690.000đ

12.950.000đ

24 tháng
106 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V with SmartConnect (SMC1500IC) SMC1500IC APC 10.390.000đ 24 tháng
107 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V (SMC1500I-2U) SMC1500I-2U APC 10.590.000đ

11.250.000đ

24 tháng
108 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V (SMC1500I) SMC1500I APC Liên hệ 24 tháng
109 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect (SMC1000I-2UC) SMC1000I-2UC APC 9.290.000đ 24 tháng
110 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V (SMC1000I-2U) SMC1000I-2U APC Liên hệ 24 tháng
111 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V (SMC1000IC) SMC1000IC APC 8.490.000đ

10.700.000đ

24 tháng
112 Bộ Lưu Điện UPS APC Back-UPS 1400VA (BX1400U-MS) BX1400U-MS APC 3.990.000đ

6.500.000đ

24 tháng
113 Bộ Lưu Điện UPS APC Back-UPS 1100VA (BX1100LI-MS) BX1100LI-MS APC Liên hệ 24 tháng
114 Bộ Lưu Điện UPS APC Back-UPS 800VA (BX800LI-MS) BX800LI-MS APC Liên hệ 24 tháng
115 Bộ Lưu Điện UPS APC Back-UPS 700VA (BX700U-MS) BX700U-MS APC Liên hệ 24 tháng
116 Bộ lưu điện APC BACK-UPS 650VA (BX650LI-MS) BX650LI-MS APC Liên hệ 24 tháng
  • Hiển thị bảng giá theo: