Bảng Giá

Stt Tên sản phẩm Mã sản phẩm Thương hiệu Giá bán (Đã bao gồm VAT) Bảo hành
Bộ lưu điện UPS APC
1 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V (SRT6KRMXLI) - copy 20200806-169 APC Liên hệ 24 tháng
2 Phụ kiện APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA (SURTRK2) SURTRK2 APC Liên hệ 24 tháng
3 Phụ kiện APC Smart-UPS SRT 19" Rail Kit for Smart-UPS SRT 5/6/8/10kVA (SRTRK2) SRTRK2 APC Liên hệ 24 tháng
4 Phụ kiện APC RACK ATS, 20A/208V, 16A/230V, C20 IN, (8) C13 (1) C19 OUT (AP7723) AP7723 APC Liên hệ 24 tháng
5 Tủ đựng UPS APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black (AR3150) AR3150 APC Liên hệ 24 tháng
6 Tủ đựng UPS APC NetShelter SX 42U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black (AR3100) AR3100 APC Liên hệ 24 tháng
7 Rack PDU,Basic, 1U, 16A,208&230V, (10)C13 & (2)C19 (AP9559) AP9559 APC Liên hệ 24 tháng
8 Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19 (AP7553) AP7553 APC Liên hệ 24 tháng
9 Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 (AP9565) AP9565 APC Liên hệ 24 tháng
10 Power Cord, C19 to C20, 2.0m (AP9877) AP9877 APC Liên hệ 24 tháng
11 Phụ kiện APC Network Management Card 2 with Environmental Monitoring (AP9631) AP9631 APC Liên hệ 24 tháng
12 Phụ kiện APC Network Management Card 2 (AP9630) AP9630 APC Liên hệ 24 tháng
13 Phụ kiện APC Power Cord, C13 to C14, 2.5m (AP9870) AP9870 APC Liên hệ 24 tháng
14 Phụ kiện APC Surge Module for CAT6 or CAT5/5e Network Line, Replaceable, 1U, use with PRM4 or PRM24 Chassis (PNETR6) PNETR6 APC Liên hệ 24 tháng
15 Phụ kiện APC ProtectNet standalone surge protector for 10/100/1000 Base-T Ethernet lines (PNET1GB) PNET1GB APC Liên hệ 24 tháng
16 Bộ pin RM APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA (SRT96RMBP) SRT96RMBP APC Liên hệ 24 tháng
17 Bộ pin APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA (SRT96BP) SRT96BP APC Liên hệ 24 tháng
18 Bộ pin RM APC Smart-UPS SRT 192V 8 and 10kVA (SRT192RMBP2) SRT192RMBP2 APC Liên hệ 24 tháng
19 Bộ pin APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA (SRT192BP2) SRT192BP2 APC Liên hệ 24 tháng
20 Bộ pin RM APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA (SRT192RMBP) SRT192RMBP APC Liên hệ 24 tháng
21 Bộ pin APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA (SRT192BP) SRT192BP APC Liên hệ 24 tháng
22 Bộ pin RM APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA (SRT72RMBP) SRT72RMBP APC Liên hệ 24 tháng
23 Bộ pin APC Smart-UPS SRT 72V 2.2kVA (SRT72BP) SRT72BP APC Liên hệ 24 tháng
24 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line Ext. Runtime SRV 3000VA 230V với bộ pin ngoài (SRV3KIL) SRV3KIL APC Liên hệ 24 tháng
25 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV Ext. Runtime 2000VA 230V với Bộ pin ngoài (SRV2KIL) SRV2KIL APC Liên hệ 24 tháng
26 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV Ext. Runtime 1000VA 230V with Bộ pin ngoài (SRV1KIL) SRV1KIL APC Liên hệ 24 tháng
27 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V với Bộ pin ngoài, với RailKit (SRV10KRILRK) SRV10KRILRK APC Liên hệ 24 tháng
28 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV RM Extended Runtime 10000VA 230V với Bộ pin ngoài (SRV10KRIL) SRV10KRIL APC Liên hệ 24 tháng
29 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV RM 10000VA 230V (SRV10KRI) SRV10KRI APC Liên hệ 24 tháng
30 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV RM 6000 VA 230V with Rail Kit (SRV6KRIRK) SRV6KRIRK APC Liên hệ 24 tháng
31 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS SRV RM 6000VA 230V (SRV6KRI) SRV6KRI APC Liên hệ 24 tháng
32 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS SRV 6000VA 230V (SRV6KI) SRV6KI APC Liên hệ 24 tháng
33 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV RM 3000 VA 230V with Rail Kit (SRV3KRIRK) SRV3KRIRK APC Liên hệ 24 tháng
34 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS SRV RM 3000VA 230V (SRV3KRI) SRV3KRI APC Liên hệ 24 tháng
35 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000 VA 230V with Rail Kit (SRV2KRIRK) SRV2KRIRK APC Liên hệ 24 tháng
36 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000VA 230V (SRV2KRI) SRV2KRI APC Liên hệ 24 tháng
37 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV RM 1000 VA 230V with Rail Kit (SRV1KRIRK) SRV1KRIRK APC Liên hệ 24 tháng
38 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS On-Line SRV RM 1000VA 230V (SRV1KRI) SRV1KRI APC Liên hệ 24 tháng
39 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS SRV 10000VA 230V (SRV10KI) SRV10KI APC Liên hệ 24 tháng
40 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS SRV 3000VA 230V (SRV3KI) SRV3KI APC Liên hệ 24 tháng
41 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS SRV 2000VA 230V (SRV2KI) SRV2KI APC Liên hệ 24 tháng
42 Bộ lưu điện UPS APC Easy UPS SRV 1000VA 230V (SRV1KI) SRV1KI APC Liên hệ 24 tháng
43 Bộ lưu điện UPS APC EASY UPS BV 1000VA, 230V (BV1000I-MS) BV1000I-MS APC Liên hệ 24 tháng
44 Bộ pin APC Smart-UPS RT 48V Battery Pack (SURT48XLBP) SURT48XLBP APC Liên hệ 24 tháng
45 Bộ pin UPS APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack (SURT192XLBP) SURT192XLBP APC Liên hệ 24 tháng
46 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V (SRT10KRMXLI) SRT10KRMXLI APC Liên hệ 24 tháng
47 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V (SRT10KXLI) SRT10KXLI APC Liên hệ 24 tháng
48 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V (SRT8KRMXLI) SRT8KRMXLI APC Liên hệ 24 tháng
49 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 8000VA 230V (SRT8KXLI) SRT8KXLI APC Liên hệ 24 tháng
50 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V (SRT6KRMXLI) SRT6KRMXLI APC Liên hệ 24 tháng
51 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V (SRT6KXLI) SRT6KXLI APC Liên hệ 24 tháng
52 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V (SRT5KRMXLI) SRT5KRMXLI APC Liên hệ 24 tháng
53 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V (SRT5KXLI) SRT5KXLI APC Liên hệ 24 tháng
54 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS RT 10000VA 230V (SURT10000XLI) SURT10000XLI APC Liên hệ 24 tháng
55 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS RT 6000VA 230V (SURT6000XLI) SURT6000XLI APC Liên hệ 24 tháng
56 Bộ lưu điện APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V Network Card (SRT3000RMXLI-NC) SRT3000RMXLI-NC APC Liên hệ 24 tháng
57 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V (SRT3000RMXLI) SRT3000RMXLI APC Liên hệ 24 tháng
58 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V (SRT3000XLI ) SRT3000XLI APC Liên hệ 24 tháng
59 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V (SRT2200RMXLI) SRT2200RMXLI APC Liên hệ 24 tháng
60 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V (SRT2200XLI) SRT2200XLI APC Liên hệ 24 tháng
61 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V (SURT20KRMXLI) SURT20KRMXLI APC Liên hệ 24 tháng
62 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V (SURT15KRMXLI) SURT15KRMXLI APC Liên hệ 24 tháng
63 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V (SURT1000RMXLI) SURT1000RMXLI APC Liên hệ 24 tháng
64 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS RT 1000VA 230V (SURT1000XLI) SURT1000XLI APC Liên hệ 24 tháng
65 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower (SUA5000RMI5U) SUA5000RMI5U APC Liên hệ 24 tháng
66 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card (SMX3000RMHV2UNC) SMX3000RMHV2UNC APC Liên hệ 24 tháng
67 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V (SMX3000RMHV2U) SMX3000RMHV2U APC Liên hệ 24 tháng
68 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V with Network Card (SMX1500RMI2UNC) SMX1500RMI2UNC APC Liên hệ 24 tháng
69 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect (SMT3000RMI2UC) SMT3000RMI2UC APC Liên hệ 24 tháng
70 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V (SMT3000RMI2U) SMT3000RMI2U APC Liên hệ 24 tháng
71 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V with SmartConnect (SMT3000IC) SMT3000IC APC Liên hệ 24 tháng
72 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V (SMT3000I) SMT3000I APC Liên hệ 24 tháng
73 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect (SMT2200RMI2UC) SMT2200RMI2UC APC Liên hệ 24 tháng
74 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V (SMT2200RMI2U) SMT2200RMI2U APC Liên hệ 24 tháng
75 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V with SmartConnect (SMT2200IC) SMT2200IC APC Liên hệ 24 tháng
76 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V (SMT2200I) SMT2200I APC Liên hệ 24 tháng
77 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect (SMT1500RMI2UC) SMT1500RMI2UC APC Liên hệ 24 tháng
78 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V with SmartConnect (SMT1500IC) SMT1500IC APC Liên hệ 24 tháng
79 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V (SMT1500RMI2U) SMT1500RMI2U APC Liên hệ 24 tháng
80 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V (SMT1500I) SMT1500I APC Liên hệ 24 tháng
81 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect (SMT1000RMI2UC) SMT1000RMI2UC APC Liên hệ 24 tháng
82 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V (SMT1000RMI2U) SMT1000RMI2U APC Liên hệ 24 tháng
83 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V with SmartConnect (SMT1000IC) SMT1000IC APC Liên hệ 24 tháng
84 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V (SMT1000I) SMT1000I APC Liên hệ 24 tháng
85 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS 750VA LCD 230V (SMT750I) SMT750I APC Liên hệ 24 tháng
86 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 3000VA Rack mount LCD 230V (SMC3000RMI2U) SMC3000RMI2U APC Liên hệ 24 tháng
87 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 3000VA LCD 230V (SMC3000I) SMC3000I APC Liên hệ 24 tháng
88 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 230V (SMC2000I-2U) SMC2000I-2U APC Liên hệ 24 tháng
89 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V (SMC2000I) SMC2000I APC Liên hệ 24 tháng
90 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect (SMC1500I-2UC) SMC1500I-2UC APC Liên hệ 24 tháng
91 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V with SmartConnect (SMC1500IC) SMC1500IC APC Liên hệ 24 tháng
92 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V (SMC1500I-2U) SMC1500I-2U APC Liên hệ 24 tháng
93 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V (SMC1500I) SMC1500I APC Liên hệ 24 tháng
94 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect (SMC1000I-2UC) SMC1000I-2UC APC Liên hệ 24 tháng
95 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V (SMC1000I-2U) SMC1000I-2U APC Liên hệ 24 tháng
96 Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V (SMC1000IC) SMC1000IC APC Liên hệ 24 tháng
97 Bộ Lưu Điện UPS APC Back-UPS 1400VA (BX1400U-MS) BX1400U-MS APC Liên hệ 24 tháng
98 Bộ Lưu Điện UPS APC Back-UPS 1100VA (BX1100LI-MS) BX1100LI-MS APC Liên hệ 24 tháng
99 Bộ Lưu Điện UPS APC Back-UPS 800VA (BX800LI-MS) BX800LI-MS APC Liên hệ 24 tháng
100 Bộ Lưu Điện UPS APC Back-UPS 700VA (BX700U-MS) BX700U-MS APC Liên hệ 24 tháng
101 Bộ lưu điện APC BACK-UPS 650VA (BX650LI-MS) BX650LI-MS APC Liên hệ 24 tháng
  • Hiển thị bảng giá theo: